L’aprenentatge parteix de l'interès de l'infant que aprèn a partir de la descoberta, el joc i l'experimentació. L’infant com a únic protagonista del seu propi procés vital d'aprenentatge. Ell marca el què, el com i el quan.

 

No disposem d'un currículum de matèries ni competències a assolir, tampoc un sistema de seguiment dels alumnes basat en exàmens.

 

No dividim els grups d'alumnes per edats, ans al contrari fomentem la interacció entre les diferents edats.

 

Rebutgem el principi d'autoritat i fomentam un esperit crític. Ens allunyam de dogmatismes, volent qüestionar-se les coses amb una actitud crítica i investigadora.

 

Apostem per una democràcia directa que es materialitza en l’assemblea d’alumnes i acompanyants, decidint el dia a dia de l’escola.

 

El contacte amb la NATURA i el JOC com la base metodològica. L’infant aprèn jugant.

 

Els LLENGUATGES EXPRESSIUS (l’expressió corporal, plàstica, musical, verbal i escrita), ja que permeten connectar el món intern i extern amb gran riquesa i autenticitat.

 

Un absolut respecte pels diferents ritmes. Veim l'adult com acompanyant i facilitador que crea un ambient de seguretat física i afectiva per a que cada infant trobi el seu lloc, però no com a mestre que interfereix, direcciona i s'anticipa. Els nens aprenen amb l'assaig-error i cal respectar aquest procés.

 

El TEMPS està pensat perquè estigui al servei de qui viu a l'escola i no com a una estructura rígida (horaris). La seva qualitat més valuosa és la flexibilitat, la tolerància davant els canvis provocats per la prioritat d'atendre les diferents situacions que sorgeixen: a la natura, a la cuina, una visita, un conflicte entre dues diferències, una mirada...

​"Fer el que t'agrada és Llibertat, que t'agradi el que fas, és Felicitat". Anònim