Nono, espai d'aprenentatge és un espai educatiu per nins i nines a partir dels 3 anys.

Volem acompanyar els infants durant el seu procés de creixement i recolzar a les seves famílies durant aquest camí, en un entorn que ofereix el plaer d'experimentar i conèixer, oferint una mirada que proporcioni seguretat afectiva a les nines al saber-se respectades i estimades.

 

El nostre enfocament educatiu sorgeix com a resposta a una inquietud de mares i pares per donar continuïtat a un estil de criança respectuós i amorós amb les nostres filles i fills. Per això, és important que tengueu en compte que és un projecte que gestionam les famílies a partir de l'assemblea i de les comissions de treball. La participació, en aquest sentit, és un eix fonamental del projecte. 

L’aprenentatge parteix de l'interès de l'infant que aprèn a partir de la descoberta, el joc i l'experimentació. L’infant com a únic protagonista del seu propi procés vital d'aprenentatge. Ell marca el què, el com i el quan.

 

No disposem d'un currículum de matèries ni competències a assolir, tampoc un sistema de seguiment dels alumnes basat en exàmens.

 

No dividim els grups d'alumnes per edats, ans al contrari fomentem la interacció entre les diferents edats.

 

Rebutgem el principi d'autoritat i fomentam un esperit crític. Ens allunyam de dogmatismes, volent qüestionar-se les coses amb una actitud crítica i investigadora.

 

Apostem per una democràcia directa que es materialitza en l’assemblea d’alumnes i acompanyants, decidint el dia a dia de l’escola.

 

El contacte amb la NATURA i el JOC com la base metodològica. L’infant aprèn jugant.

 

Els LLENGUATGES EXPRESSIUS (l’expressió corporal, plàstica, musical, verbal i escrita), ja que permeten connectar el món intern i extern amb gran riquesa i autenticitat.

 

Un absolut respecte pels diferents ritmes. Veim l'adult com acompanyant i facilitador que crea un ambient de seguretat física i afectiva per a que cada infant trobi el seu lloc, però no com a mestre que interfereix, direcciona i s'anticipa. Els nens aprenen amb l'assaig-error i cal respectar aquest procés.

 

El TEMPS està pensat perquè estigui al servei de qui viu a l'escola i no com a una estructura rígida (horaris). La seva qualitat més valuosa és la flexibilitat, la tolerància davant els canvis provocats per la prioritat d'atendre les diferents situacions que sorgeixen: a la natura, a la cuina, una visita, un conflicte entre dues diferències, una mirada...

 

Horari

L'horari és de 9 a 15h, de dilluns a divendres.

9h - 10h: entrada relaxada

10h: es tanca la porta pel desenvolupament de l’assemblea; una vegada acabada l’assemblea s'obre la porta de nou

12:30h: dinar

14:30h: assemblea de tancament.

15h: sortida.

Acompanyament - Ratio

Comptam amb una acompanyant per cada 6 nins/nines com a màxim i la presència de com a mínim 2 adultes en tot moment. A més, comptam també amb voluntàries de recolzament.

Menjar 
- Berenar: de 9h a 11h. hi ha sobre la taula fruita, fruits secs, pa torrat amb melmelada, llet de civada o arrós disponible per a les nines.

- Dinar: menú vegetarià i ecològic dissenyat per una nutricionista.

Cada dia una família s'encarregarà de dur el menjar fet.

 

El paper de les famílies

“Cal tot un poble per educar un infant” dita africana.

 

Es requereix una alta implicació familiar ja que entenem que és tot el col·lectiu qui educa, formant una comunitat educativa. Per tant, totes tenim un paper actiu i compromès, no només en pagar quotes. Entenem que en aquesta escola no només aprenen les nines i nins, sinó que les adultes necessitam d'un procés continu d'auto-formació que ens ajudi a revisar les nostres actituds apreses, sovint inconscients, per no reproduir les relacions autoritàries. A través doncs de reunions individuals o grupals amb les acompanyants de les menudes, es realitzen xerrades formatives per tal que hi hagi un contínuum coherent escola-casa, encara que puguin tenir límits o normes diferents.

 

Per tant, les famílies ens fem responsables del funcionament de l'escola participant a:

* Assemblees: són l'eix vertebrador de l'escola on es prenen les decisions per consens, aprenent a reflexionar i decidir juntes. La periodicitat d'aquestes està en funció de les necessitats del projecte.

* Comissions: per tal d'agilitzar algunes feines ens organitzam per comissions o grups de treball.

* Tasques rotatives: els torns de neteja i de cuina.