​"Fer el que t'agrada és Llibertat, que t'agradi el que fas, és Felicitat". Anònim

El col·lectiu Escola Lliure Mallorca neix el 2011 de la idea que per realitzar una transformació en la societat és fonamental i necessari realitzar un canvi en l'educació, basat en una mirada diferent cap a la infància i l'adolescència, cercant que siguin elles les protagonistes del seu propi aprenentatge. Perquè l'educació és una eina de transformació social i, educant en llibertat, en un ambient respectuós amb les seves necessitats i interessos, creixen criatures crítiques, empoderades i amb eines per viure i promoure aquesta transformació. Creim en l'educació lliure, perquè quan una criatura es sent estimada i respectada i es troba en un ambient preparat, relaxat i segur, pot escoltar i manifestar les seves necessitats autèntiques, sobre les quals comença a construir, acompanyada, un aprenentatge vivencial, ric i sòlid. 

 

Escola Lliure Mallorca és un col·lectiu heterogeni de persones, entre elles mares i pares, companyes sense filles, educadores, professores i gent de diferents entorns professionals.

El nostre objectiu principal és crear una escola lliure, alternativa on les nines, nins i adolescents siguin les protagonistes del seu propi aprenentatge, respectant els seus ritmes, interessos i necessitats. Volem fomentar l'esperit crític, la creativitat, l'autonomia, l'autoconeixement i l'autogestió de les emocions, la no violència, la igualtat de gènere, el respecte, etc.

Tot això mitjançant un aprenentatge cooperatiu, en un entorn natural i en una escola on no hi hagi divisió per edats. Volem una escola no autoritària, no elitista i sense exclusió social on hi hagi un respecte crític de la cultura pròpia del territori i de cadascuna de les persones. 

 

Per dur a terme aquesta tasca, el col·lectiu funciona de manera assembleària i per consens.