El col·lectiu Escola Lliure Mallorca neix el 2011 de la idea que per realitzar una transformació en la societat és fonamental i necessari realitzar un canvi en l'educació, basat en una mirada diferent cap a la infància i l'adolescència, cercant que siguin elles les protagonistes del seu propi aprenentatge. Perquè l'educació és una eina de transformació social i, educant en llibertat, en un ambient respectuós amb les seves necessitats i interessos, creixen criatures crítiques, empoderades i amb eines per viure i promoure aquesta transformació. Creim en l'educació lliure, perquè quan una criatura es sent estimada i respectada i es troba en un ambient preparat, relaxat i segur, pot escoltar i manifestar les seves necessitats autèntiques, sobre les quals comença a construir, acompanyada, un aprenentatge vivencial, ric i sòlid. 

 

Escola Lliure Mallorca és un col·lectiu heterogeni de persones, entre elles mares i pares, companyes sense filles, educadores, professores i gent de diferents entorns professionals.

El nostre objectiu principal és crear una escola lliure, alternativa on les nines, nins i adolescents siguin les protagonistes del seu propi aprenentatge, respectant els seus ritmes, interessos i necessitats. Volem fomentar l'esperit crític, la creativitat, l'autonomia, l'autoconeixement i l'autogestió de les emocions, la no violència, la igualtat de gènere, el respecte, etc.

Tot això mitjançant un aprenentatge cooperatiu, en un entorn natural i en una escola on no hi hagi divisió per edats. Volem una escola no autoritària, no elitista i sense exclusió social on hi hagi un respecte crític de la cultura pròpia del territori i de cadascuna de les persones. 

 

Per dur a terme aquesta tasca, el col·lectiu funciona de manera assembleària i per consens.