Fer-se Sòcia

​AVANTATGES DE FER-SE SÒCIA

Paral·lelament al fet de recolzar un nou projecte de caire educatiu, les persones sòcies podran tenir diferents tipus de descomptes -en funció de la modalitat de sòcia elegida- en la formació i altres activitats impulsades des de l'associació.

 

COM FER-TE SÒCIA

Pots fer un ingrés al nostre compte:  1491 0001 27 2029242423 (Triodos) 

i enviar-nos un correu especificant les següents dades:

 

  • Nom i llinatges

  • DNI

  • Adreça

  • Correu electrònic

  • Telèfon

  • Modalitat de sòcia

  • Periodicitat de pagament: mensual, trimestral, semestral, anual

  • Què t'ha apropat al nostre projecte (opcional)

Sòcia col·laboradora

​Aportació mínima de 20 € anuals.